Atelier U5 s.r.o. byl založen v roce 2004 Ivanem Šillarem, který v této firmě působí a je jejím současným jednatelem. Společnost úspěšně působí na celém českém trhu.

Hlavní činností atelieru je zpracování architektonických návrhů a projektů, projekty všech stupňů a typů staveb, návrhy interierů, projekty včetně energetického posouzení pro program Zelená úsporám, průkazy energetické náročnosti, inženýrská činnost - obstarávání veškerých povolení pro jednotlivé stupně projektové dokumentace, kompletní zajištění realizace výstavby, autorský a technický dozor investora, zastupování stavebníka v územním, stavebním a kolaudačním řízení.

Projektová dokumentace je zpracovávána v digitální podobě. Pro projektování používáme software Autodesk Architectural Desktop - 3D, Cadkon A, H, DT+, TZB, stavební fyziku-Svoboda.